Rendszergazda állás

Rendszergazda állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban 
rendszergazda
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola pedagógiai folyamataiban használt oktatástechnikai, informatikai, multimédiás, audiovizuális eszközök naprakész, biztonságos működtetése, szakszerű kezelése. Az intézményi hálózat üzemeltetése, fejlesztése, hálózati nyomtatók telepítése, üzemeltetése, hálózati kiszolgáló üzemeltetése, felügyelete, tartományi felhasználók adminisztrációja, munkaállomások telepítése, üzemeltetése, felügyelete, számítógépek karbantartása, informatikai rendszerek, eszközök javítása, számítógéppark fejlesztése, az iskolavezetés munkájának segítése, kollégák segítése feladatok megoldásában, kapcsolattartás cégekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium, informatika és/vagy műszaki irányultságú végzettség,

         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

         Microsoft termékek ismerete, Office 365 ismerete, gyakorlati alkalmazása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         végzettségek igazolása, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Révész Rita nyújt, a +36/1/2516900/120 -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Révész Rita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

 

Kategória: állás_hírek