Festő-karbantartó állás

FESTŐ-KARBANTARTÓ ÁLLÁS

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban

festő-karbantartó állás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Közép-Pesti Tankerületi Központ bármely intézményébe kirendelhető. A fő munkavégzés helye a Mozgásjavító. Karbantartói, festő tevékenység elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, festő szakmunkás

  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, bizonyítvány másolat 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt a +36/1/2516900/130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2018., valamint a munkakör megnevezését: festő-karbantartó állás. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

 

Kategória: állás_hírek