Ápolói állás

Ápolói állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium, Kollégiumi intézményegység – betegszobába ápoló kollégiumban munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók egészségügyi ellátása (pl. katéterezés), 12 órás munkarendben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Szakmunkásképző intézet, ápoló,

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Középiskola/gimnázium, érettségizett ápoló

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartos Adél nyújt, a +36/1/2516900/116-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bartos Adél részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 21.

 

Kategória: állás_hírek