Utazótanári állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban utazótanári munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. Befogadó intézmények Budapest területén
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok mozgásfejlesztése befogadó iskolákban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság, főiskolai végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
habilitációs-rehabilitációs foglalkozások, nevelő-oktató munka
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű csapatban történő feladatvégzés, irányítási és szervezőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, motivációs levél, diplomamásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágoston Gabriella nyújt, az agoston.gabriella@mozgasjavito.com címen
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Ágoston Gabriella részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek