Üzemeltetési ügyintéző

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: üzemeltetési és gazdasági ügyekkel kapcsolatos adminisztráció, táblázatkezelés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány,
  • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt, a +36/1/2516900/130 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szeleiné Tóth Ildikó részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek