Rendszergazda állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: többcélú intézmény informatikai hálózatának karbantartása, fejlesztése, O365 ismerete, kezelése, az intézményben található informatikai eszközök kezelése, frissítése, az oktatáshoz az akadálytalan informatikai környezet biztosítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Technikum, rendszergazda végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900/110 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek