Gyógypedagógus, AAK szakember

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
gyógypedagógus, AAK szakember munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott, nem beszélő gyermekek, fiatalok  kommunikációjának fejlesztése. Az alternatív, augmentatív kommunikációs módok ismerete.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szomatopedagógia szak, AAK ismeretek,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900/110 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek