A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
kollégium/betegszobába
ÁPOLÓ 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok egészségügyi ellátása: pl. nyilvántartások vezetése, gyógyszerek adagolása, vizsgálatok szervezése, megbetegedések, katéterezés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, ápoló,

•         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900 mellék 110 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI – kollégium intézményegységében
kollégiumi pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok kollégiumi ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középiskola/gimnázium, érettségi,
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, pedagógiai és/vagy gyógypedagógiai asszisztens

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kiszler Ottilia nyújt, a +36/1/2516900 mellék 116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Nagyné Kiszler Ottilia részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

                       

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI – gimnázium intézményegységében
KÖNYVTÁROS TANÁR 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolai könyvtár állomány gondozása, állománygyarapítás, állományba vétel, állományvédelem. Könyvtári kölcsönzések lebonyolítása. Tankönyvfelelősi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         főiskola, könyvtáros tanár,
•         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba nyújt a +36/1/2516900, 120 -as mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szabó Csaba részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

Az albbiakban hasznos információkat találnak a 2020.06.02-án életbe lépő óvodás/tanuló ellátással kapcsolatban. Kérdés, igény esetén lépjenek kapcsolatba velünk a jelzett e-mail címeken.

Tisztelt Szülők!

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentése és a Közép-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatása alapján június 2-től engedélyezett az óvodákban a normál működési rend, az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Ugyanakkor a digitális oktatási rend érvényben marad. Június 15-én zárul a tanév. Június 16-tól napközis felügyeletet biztosítunk. Az étkeztetés lehetőségét június 26-ig az ÉSZGSZ biztosítja az intézményeknek.  A tanulókat külön igazolások nélkül, a belépéskor aláírt nyilatkozat alapján fogadjuk.

A kollégium zárva tart.

Az intézményi ellátás írásbeli igényléshez kötött, az igény visszaigazolásával realizálódik.

Óvodások esetében az igényt e-mailben Szentesiné Keleméri Dóra intézményegység-vezetőnél kell jelezni a kelemeri.dora@mozgasjavito.com e-mail címen 2020.05.26. kedd délig.

Általános iskolások esetében az igényt Nagyné Fatalin Andrea intézményegység-vezetőnél kell jelezni a fatalin.andrea@mozgasjavito.com e-mail címen 2020.05.26. kedd délig.

Igénylésükben írják le:

  1. az óvodás/tanuló nevét,
  2. azokat a napokat, heteket, amelyekre igénylik az intézményi ellátást,
  3. jelezzék, hogy csomagolnak gyermeküknek, vagy igényelnek étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) – ez a jelzés nem a hivatalos étkezés igénylés.

Az étkezés megrendelése az Önök feladata. ÉSZGSZ csak a megrendelt és kifizetett étkezést biztosítja.

A megrendelés módjai:

  1. e–mailben Czebe-Kiss Anna gazdasági ügyintéző részére a anna@mozgasjavito.com e-mail címen,
  2. telefonon: (+36) 20 610 6598 számon.

Továbbra is lehetőségük van gyermeküknek innivalót és élelmet csomagolni, nem kötelező az intézményi étkezés igénybevétele.

Kérdéseikkel kereshetnek bennünket a fenti e-mail címeken, illetve a megszokott kommunikációs csatornákon az osztályfőnököket, óvodapedagógusokat.

2020.05.22.

Locsmándi Alajos
intézményvezető

A 2020-21-es tanévre a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium EGYMI kollégiumába a jelentkezést az alábbi adatlap kitöltésével teheti meg gyermeke részére. Benyújtási határidő 2020. június 15.

Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a mellékelt  tájékoztatókat is!

Tájékoztató a kollégiumi felvételi kérelemhez

Tájékoztató külsősöknek a kollégiumi felvételi rendjéről

Felvételi kérelem a kollégiumba 2020-21 

Idén május 17-én, 18 órától, online formában vehetünk részt a 6. Rehab Critical Mass eseményen, rendhagyó, innovatív lehetőségekkel. Az esemény a szervezők FB oldalán lesz, 40 perces összevágott anyag a felhívásukra érkezett üzenetek (érintettek és közéleti személyek) srteamelésével és hozzászólás lehetőségével. Utána 8 Zoom szobában várják a résztvevőket, lehetőséget teremtve a beszélgetésre és a karantén okozta elszigetelődés oldására. (Szobák:EMDR-Hungary, Ébredések Alapítvány, Rehab Critical Mass, SUHANJ! Fitness, Önnállóan lakni -Közösségben élni, Kék Pont, Narcotics Anonymus, Élet az amputáció után)

A facebook esemény erre a linkre kattintva elérhető: https://www.facebook.com/events/227165245224595/

A témáról megjelent egy nagyon jó összefoglaló cikk is, ami ide kattintva elérhető.

Szeretettel várják a sorstársakat és minden érdeklődőt a szervezők!

A Közép-Pesti Tankerületi Központ pályázatot hirdet a Mozgásjavító EGYMI-ben található iskolai büfé üzemeltetésére 2020. szeptember 1-től. A felhívás részletei és a pályázati dokumentumok megtekinthetők és letölthetők az alábbi linkekről. A pályázat beadási határideje 2020. május 28.

Pályázati felhívás

Bérleti szerződés (tervezet)

Büfé adatai

Tapa Gergő munkatársunk a félévi értekezleten arra a megkezdett mondatra várt befejezést, ami így hangzott: Azért jó a Mozgásjavítóban dolgozni, mert … .
A közel 100 egyszavas és bővített mondatos válaszokat elemezve igen csak karakteres, üzenetértékű válaszokat kaptunk. Úgy éreztük, hogy ebben a tantermen kívüli digitális munkarendben, digitális kiértékelés dukál a felméréshez. A szófelhő szavai annál nagyobbak, minél többször hangzott el a válaszokban. Mivel semmiféle (bele)magyarázásra nem vállalkozunk, ezért ezt mindenkinek saját magára bízzuk!

Ha Ön adója 1%-át a Mozgásjavító által 1993-ban létrehozott Zsótér Pál Alapítványnak adja, úgy a mozgáskorlátozott gyermekek nevelését, oktatását, fejlesztését támogatja, hozzájárul kulturális és szabadidős programjaikhoz, nyári táboraikhoz, a szükséges eszközök megvásárlásához, az

ösztöndíj programhoz, a játékkölcsönző működtetéséhez, az oktatólakás fenntartásához…és még folytathatnánk a sort.

Az elmúlt évben 335-en ajánlották fel számunkra adójuk 1%-át, amely 1.899.299 Ft bevételt jelentett. Köszönjük, ha ebben az évben is mellénk áll!

A ZSÓTÉR PÁL ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18045570-1-42

Adónk 1%-áról 2020. május 20-ig rendelkezhetünk, melynek módjairól itt írunk.

A Microsoft Magyarország 21. századi megoldásokat kereső iskolákat segítő programjában közel 150 iskola, köztük a mi intézményünk 4 fős csapata vesz részt ebben a tanévben. A csapat tagjainak egyéni feladatokban ill. együttműködésben kell a különböző innovációkat támogató tevékenységeket elvégezni a tanév folyamán.

A szabályoknak megfelelően csapatunk tagjai: a vezető (Locsmándi Alajos intézményvezető), a rendszergazda (Enyedi Andrea informatika tanárnő), az expert tanár (Sárközi Judit gyógypedagógus), és a gyakornok tanár (Schnek Tamás).

A csapatok számára az év nagy eseménye a március 6-án rendezett hackathon (ötletverseny) volt. Erre az eseményre egy-egy 21. századi projektötlettel nevezhettek az intézmények, és végül 40 csapat nevezését fogadták el a szervezők.

A projektötlet kialakításában és céljának meghatározásában fontos szerepe volt Révész Ritának, aki egész tanévben segíti a csapatot, és a verseny helyszínén csatlakozott erősítésként Barsy Anna tanárnő.

A nap folyamán az alapötletükből egy kész, megvalósítható projekttervet készítettek a csapatok, majd diák és felnőtt zsűri előtt is bemutatták 21. századi technológiát is alkalmazó megoldásukat. Nagyon büszkék voltunk, hogy iskolánk tanulói Csike Boglárka és Piák Barnabás is bekerült az értékelő diákok közé.

A Mozgásjavító projektje a Felfedezések és tudományok hete címet kapta, célja pedig: a személyre szabott tanulási utak kialakítása együttműködő pedagóguscsoport támogatásával (gyógypedagógusok – szaktanárok), élményalapú témafeldolgozással.

Projektünk elnyerte a zsűri tetszését, és bekerült a legjobb ötletek közé. A szervezők a csapat munkáját így értékelték:

A problémátok sokakat érint és egy nagyon innovatív megoldást találtatok rá. „Nagy lehetőség.” A diákok nagyon magas pontokat adtak arra, hogy mennyire érinti a tanulókat a projektetek és mennyire segíti a diákok életét és tanulási motivációját.”

Most már csak a megvalósítás van hátra!

Sárközi Judit gyógypedagógus, a csapat egyik tagjának beszámolója