Gyógypedagógus óvodában állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Óvoda intézményegységébe gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai csoportfoglalkozások megtartása mozgáskorlátozott gyermekeknek. A csoport kulturális és szabadidős programjainak tervezése és lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, tanulásban akadályozottak szakirány, óvodapedagógiai végzettség és tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, nyitottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt, a +36/1/2516900/117 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

Kategória: állás_hírek