Utazó gyógypedagógus állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény EGYMI intézményegységébe
utazó gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: integrációban tanuló mozgáskorlátozott gyermekek mozgásnevelése, befogadó pedagógusok módszertani támogatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

 Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Adrienn Anita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

Kategória: állás_hírek, kezdőlap_hírek