Pedagógiai asszisztensi állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
kollégium intézményegységében pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok kollégiumi ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, pedagógiai és/vagy gyógypedagógiai asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kiszler Ottilia nyújt, a +36/1/2516900/116 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Nagyné Kiszler Ottilia részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 16.

Kategória: állás_hírek, kezdőlap_hírek