Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
uszodamester munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főbb feladatai: biztosítja az uszoda napi üzemvitelét, vízminőségét, gondoskodik a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről; nyilvántartásokat vezet; medencéket felügyel; életet ment.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés, uszodamester,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, uszodamester,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt, a +36-1-2516900/130-as melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szeleiné Tóth Ildikó részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.