Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
óvodai pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • mozgáskorlátozott óvodások gondozási tevékenységeinek ellátása
  • óvodai foglalkozásokon a pedagógusoknak történő segítségnyújtás

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középiskola/gimnázium, érettségi,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, pedagógiai asszisztensi és/vagy gyógypedagógiai asszisztensi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt, a +36 1 251 6900/117-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20.