OM: 038425


168576

  Száz esztendő

 

Száz esztendő

a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában…

Alapítva: 1903

 

Mozgásjavító Általános Iskola,

Szakközépiskola,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
1145 Budapest, Mexikói út 60.
Tel: 06 1 251-6900; Fax: 06 1251-6060
E-mail: mozgasjavito@mozgasjavito.hu

 


fotó: Pintér Márta

Száz esztendŐ a mogáskorlátozott  gyermekek szolgálatában

A „város peremén”, közvetlenül József Attila valamikori lakhelye mellett Zuglóban,
a Városliget szomszédságában, 100 éve tanulnak, játszanak, sportolnak, készülnek az  „Életre”,
társadalmi integrációra a mozgáskorlátozott gyermekek.
 Magyarországon először itt létesült intézmény, amelyet a Deák Ferenc Szabadkőműves Páholy
tagságának jótékony cselekedete nyomán, 1903. december 24-én
a Nyomorék Gyermekek Menhelye és Egylete néven alapítottak meg.

 

Az intézményben közel 200 mozgáskorlátozott gyermek
oktatása, nevelése, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondozása,
szakképzése és utazótanárok által történő sérülésspecifikus ellátása történik.
Iskolánkban ma már a hagyományos alapellátásán túl,
szakmai szolgáltató centrumként  Módszertani Központ is működik azért,
 hogy a többségi iskolákban az „integrációban” tanuló mozgáskorlátozott gyermekeknek,
szüleiknek és tanáraiknak segítséget nyújtson  a száz év alatt nyert
szakmai tapasztalatból a szakszerű fejlesztés elősegítése érdekében.

Az intézmény öt szakterületen látja el feladatát:
az iskolai tanulmányokra előkészítő és  felkészítő óvodai tagozaton
az általános iskolai speciális tagozaton
„ép értelmű” mozgáskorlátozott gyermekek számára,
 az „értelmi”és tanulásban akadályozott, halmozottan fogyatékosok számára,
diákotthont biztosít a vidéken lakóknak
részt vállal a fogyatékos fiatalok szakképzésében, szaktanácsot ad,
és a fejlesztésben nyújt  segítséget minden tankötelezett  korú gyermek számára.

Pedagógiai céljaink:

Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait azért, hogy az iskolai tanulmányok
adott pontján az integrációra és az önálló életvitelre felkészültek legyenek a tanulóink.
Kialakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat.
Növelni a kudarctűrő képességet.
Bizosítani a számukra szükséges sikerélményt.
Nevelni az önállóságra.
Kialakítani az önálló életvitel lehetőségeit a saját korlátaik megismerésével.


fotó: Pintér Márta

 

„Mexikói"
 (1145 Budapest, Mexikói út 60.)
az „ép értelmű” mozgáskorlátozott gyermekek, oktatása, nevelése,
 mozgásfejlesztése, diákotthoni, egészségügyi ellátása és gondozása céljából
 működő országos beiskolázású általános iskolai tagozat

 

 „Csillagház”
 (1038 Budapest, Ráby Mátyás út 16.)
a halmozottan mozgásfogyatékos gyerekeket oktató, nevelő,
mozgásfejlesztő, budapesti beiskolázású, nappali bejárós  általános iskolai  tagozat.

„Nyaraló”
(2621 Verőce Faluföle u 6.)

az erdei iskolai program és a nyári nyaralások színtere.

Az intézménybe kerülés feltételei:
A gyógyító pedagógiát, speciális ellátást igénylő mozgáskorlátozott gyermekek
 a
Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
 és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ
 
 javaslata alapján az intézményünk által szervezett 
„Barátkozó Találkozó” részvétele után  vehetők fel.

1145 Budapest, Mexikói út 60.
Tel/Fax: 06 1 220-6459

Mexikói úti tagozat:
A Mexikói út és a Korong utca sarkán álló, Lajta Béla tervezte szép,
 szecessziós stílusú épület ad otthont az általános iskolájának és diákotthonának.
Itt működik még a Módszertani Központ, valamint a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői
 és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

Két évfolyamos iskolai életmódra felkészítő tagozat előzi meg az alapfokú általános képzést
olyan tanulók számára, akik még nem tankötelesek,(4-8 évesek) vagy még nem iskolaérettek.
Az alapfokú oktatás tartalmi követelményei ugyanazok,
mint a többségi általános iskolákban, csak a megvalósítás körülményei speciálisak.
Az iskolaszerkezet sajátossága a felső tagozaton 5 évfolyamos nyújtott fejlesztés
a lassabban haladóknak. A legfőbb sajátosság természetesen az ortopéd orvos által irányított mindennapos mozgásnevelés.
 A mozgásnevelés a diagnózistól és a mozgásállapottól függően egyénileg vagy kiscsoportban, tornateremben és vízben, történik.
A mozgásfejlesztés és az iskolai sportélet több diákot indított már el a

paralimpiai játékokon
való részvételhez vezető úton.
A tanítás-tanulás osztálykeretben folyik, (6-12 fő), s bizonyos órákon,- angol, életvitel,
gépírás, számítástechnika, technika, rajz- csoportbontással tesszük
 hatékonyabbá a fejlesztés körülményeit.
A sérülésspecifikus  szükségletek figyelembevétele alapján egyéni foglalkozást korrepetálást,
szenzomotoros fejlesztést, diszlexia reedukációs, ergoterápiai foglalkozást tartunk.
 A beszédhibás, a beszéd- vagykommunikációs zavarral küzdő
 gyerekek logopédiai ellátást kapnak.
A diákotthonban gondoskodunk az önálló tanulás a szabadidő hasznos eltöltése,
 a sportélet és a kultúrálódás feltételeinek megteremtéséről,
valamint az önálló életvitel alapfeltételeinek biztosításáról.
A nagyok kipróbálhatják  képességeiket az iskolarádió, a  tankonyha és a
lakóotthon program keretében.
A gyermekek kirándulásait az intézmény tíz gépjárműből álló flottája segíti.
A szakkörökön énekelnek, hangszeres zenét tanulnak, kézimunkáznak,
 írógéprajzokat készítenek, sportolnak.
 Az iskolai könyvtár, videó- és CD-tár mellett hangos könyvtár és házi mozi is működik.
A diákotthon az önállóságra nevelés színtere, itt közlekedni, vásárolni,
ügyeiket intézni is megtanulnak a gyerekek.
Szakszerű orvosi
(gyermekgyógyász, neurológus, szemész, fogász, bőrgyógyász,
ortopédiai,
kiropraktor) ápolói és gyógyászati segédeszköz ellátásról is gondoskodunk.
Pszichológus
segíti a lelki problémák megoldását.

„CSILLAGHÁZ”

A Mozgásjavító Általános Iskola „Csillagház” tagozata
a halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek oktatását, nevelését, mozgásfejlesztését végzi,
akiknél különböző társult formában van jelen az értelmi képességek,
a mozgásfunkciók, a verbális kommunikáció, a látás, a hallás,
vagy más megismerési funkció zavara.
A tagozatot 1973-ban Csávás Dezsőné szülő
(később a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára) alapította.


fotó: Pintér Márta

Az iskola új épülete (1998)  az ország legkorszerűbb gyógypedagógiai intézménye.
 Mozgáskorlátozott gyermekeknek adaptált akadálymentes környezettel,
 speciális berendezésekkel és felszereltséggel szolgálja a gyermekek mindennapi fejlesztését.
A 12 osztályban csoportonként (3-5 fő) tanuló gyógypedagógiai fejlesztése történik.
A  készségek, képességek fejlesztése és a felkészítés az iskolai életmódra programok
vezetik be az általános iskolai fejlesztést, ahol első két évfolyam tananyagát lassabb ütemben,
nyújtott formában akár 3 év alatt is végezhetik a gyermekek.
 Sérült funkcióik korrekciós jellegű fejlesztése történik
a mozgás, látás, hallás, értelmi képességek, egyéb kognitív funkciók területén egyaránt.
 A terápiás fejlesztő csoportban történik
a legsúlyosabb halmozottan sérült gyermekek iskolai körülmények közötti fejlesztése.
A tagozat egész napos ellátást nyújt a tanulók számára.
Az intézmény öt autóbuszával negyven gyermek számára van lehetőség
 Budapest területéről háztól-házig szállításra.

ZSÓTÉR PÁL ALAPÍTVÁNY

Zsótér Pál (1912-1980) személyében olyan névadót talált nevelőtestületünk,
aki szimbóluma lehet az alapítvány célkitűzéseinek.
Gyógypedagógus, közel két  évtizeden át (1954-1972) volt
 a Mozgásjavító Általános Iskola igazgatója.

Célja:
a mozgáskorlátozott gyermekek életkörülményeinek javítása,
elsődlegesen a Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
oktatási és nevelési feladatainak magasabb színvonalú ellátása, a tárgyi és személyi feltételek
megteremtésével az itt tanuló gyermekek rehabilitációjának és életkezdésének elősegítése.
 

Bankszámlaszám: 10409015-90109809-00000000
Adószám: 18045570-1-42

 

 

Vissza a főoldalra
1145 Budapest, Mexik?i ?t 60 Tel.: 251-6900 Fax: 251-6060 Mail: mozgasjavito@mozgasjavito.hu