FSZK

Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív
és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése
21222/6.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pályázati támogató: Fogyatékos Személyek esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft.

emmifszk

Dokumentumok:

Összefoglaló:

Intézményünk – több sikeres pályázatot követően – évek óta nyújt eszközkölcsönző szolgáltatást, köztük augmentatív, alternatív kommunikációs eszközöket is kölcsönöz, a minél hatékonyabb eszközellátás érdekében. A kölcsönzési eljárásmenet része a kliensektől kért írásbeli visszajelzés, amely egyrészt visszacsatolást nyújt számunkra az igénybevett eszközök használhatóságáról, másrészt jól mutatja az igénybevevők által jobban és kevésbé preferált eszközöket.
A kliensi kör nagyobb részét olyan intézmények alkotják, akik súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok ellátásában, nevelésében-oktatásában vesznek részt – ezekben az esetekben szoros szakmai együttműködésben dolgozunk a partnerintézmény szakembereivel (gyógypedagógusokkal, pedagógusokkal, egyéb szakemberekkel).
Emellett – egyre nagyobb számban – eszközkölcsönzéssel támogatunk olyan családokat, akik valamilyen kommunikációs problémával küzdő gyermeket nevelnek. Ezekben az esetekben minden alkalommal feltérképezzük a gyermek/fiatal és családjának igényeit, a kommunikációhoz szükséges készségeket, képességeket, és megfelelő eszközt próbálunk kínálni – természetesen mindig megfelelő tanácsadással és rendszeres nyomonkövetéssel.

A kliensi kör folyamatos bővülése, az eszközkölcsönző (és a szak- és szakmai szolgáltatásaink) irányába megmutatkozó egyre nagyobb igény azt mutatja, hogy az intézmény által nyújtott kommunikációs szolgáltatás és az eszközpark folyamatos bővítése szükséges, a felénk megmutatkozó igényeknek való megfelelés érdekében.

Az FSZK 21222/6. kódszámú pályázata lehetővé teszi az intézmény számára, hogy a kommunikációs segítő szolgáltatások nyújtására felkészültté váljunk továbbképzéseken való részvétellel, hogy modellezzük a kommunikációs segítő szakemberek által nyújtott szolgáltatások gyakorlati működését, illetve bővítsük a kölcsönözhető eszközök körét.

A kommunikációs segítő szolgáltatások 2013. január 01. és 2013. április 30. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 21222/6. kódszámú pályázati támogatásával valósulhatnak meg.