TÁMOP-3.1.5

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0032
Tartalmi-szakmai megújulás a Mozgásjavító Általános Iskolában

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt leírása

A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon célja, hogy az új nevelési-oktatási körülményekhez gyorsan alkalmazkodni tudó, felkészült pedagógusokkal lássa el feladatait. A pedagógiai környezet gyors változása mellett az intézmény életében bekövetkező tartalmi-szakmai átalakulás (középiskolai évfolyamok elindítása, az intézményegységek szakmai önállóságának kialakítása) is indokolttá teszi a projekt elindítását, megvalósítását.

A projektbe bevont pedagógusok, az általuk elvégzett képzés indokoltsága:

  • Horváth Magdolna, közgazdásztanár mesterképzés
   A képzés elvégzése, valamint a végzettség megszerzése a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő szakközépiskolai oktatás személyi feltételeinek megteremtéséhez járul hozzá. A Budapesti Corvinus Egyetem által kínált képzés tematikája ismeretében a hallgató a képzés során megismerkedik az új pedagógiai módszerekkel (tanulóközpontú technikák), az IKT eszközök használatának lehetőségeivel. Az elsajátított ismeretek lehetővé teszik, hogy a szakközépiskolai képzéskínálatban megjelenő kereskedelem-marketing, üzleti kommunikáció oktatása professzionális szinten, a mozgáskorlátozott tanulók egyéni igényeihez igazodva tudjon megvalósulni.
  • Nagyné Fatalin Andrea, minőségfejlesztés tanár mesterképzés
   A minőségfejlesztés tanári végzettség megszerzésének legfontosabb motivációja a minőségfejlesztés mint vezetési eszköz, valamint a tartalmi fejlesztés eszközének folyamatos megismerése, alkalmazása, iskolakultúrába építése. A tudatos tervezésnek és célképzésnek köszönhetően az intézmény minőség iránti szemlélete megújulhat, az intézményi önértékelés, az értékelés egzakttá válhat, a partneri elégedettségi mutatók kimutathatóan növekedhetnek. A valamennyi folyamatot átfogó minőségügyi rendszer kialakításához elkötelezett, speciális tudással bíró munkatársakra van szükség. A Kodolányi János Főiskola képzése ez utóbbihoz járulhat hozzá.
  • Okányi Andrea, kollégiumi nevelőtanár mesterképzés
   Az intézmény életében végbemenő változások egyik legmarkánsabb vonulata a Diákotthon intézményegység szakmai-tartalmi megújulása, melynek eredményeként az eddigi, az iskolát kiszolgáló szerepből önálló szakmai tartalommal bíró egységgé, az intézmény arculatát meghatározó szereplővé lép elő. Ehhez szükséges a megfelelő stratégia kialakítása, a módszertani kultúra felfrissítése, az új tudások beépítése az intézményegység életébe. Az intézményegység szakmai vezetőjének részvétele az Eszterházy Károly Főiskola mesterképzésén garantálhatja, hogy a Diákotthon működése tervezetten, szervezetten, a gyakorlatban újuljon meg – alkalmazva az új pedagógiai módszereket, az infokommunikációs eszközöket, alkalmazkodva a pedagógiai környezet gyorsan változó igényeihez.
  • Sárközi Judit, pedagógus szakvizsga, gyógypedagógia területen
   Az intézmény mint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény pedagógiai szolgáltatásokat lát el. A pedagógus szakvizsga képzésen elsajátított ismeretek – szervezet- és vezetéselmélet, minőségfejlesztés, gyakorlatvezetés és mentorálás, a gyógypedagógia újabb eljárásai stb. – a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatások tervezettebb, szervezettebb, tudatosabb ellátásához járulhatnak hozzá. Az új tudás gyakorlatba való építésével a Módszertani központ intézményegység is sikerrel bekapcsolható az egész intézmény által ellátott gyakorlóhelyi funkció megvalósításába, felkészítve ezzel a gyógypedagógus hallgatókat az utazó gyógypedagógusi munka ellátására.
 • Fekete-Szabó Viola, szomatopedagógia szak szakirányú továbbképzés
  A szomatopedagógia szak szakirányú továbbképzésen megszerzett ismeretek közvetlenül az intézmény nevelési-oktatási tevékenységeibe épülhetnek be. A képzés során elsajátított tudás által a képzésen résztvevő munkatárs munkájában tudatosabban érvényesül a tervező, diagnosztikai, fejlesztő, nevelő-oktató, mozgásnevelő tevékenység mind a mozgáskorlátozott, mind a halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek ellátása során.

Kedvezményezett:
Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
1145 Budapest Mexikói út 60. Telefon: 06 1/251 6900 www.mozgasjavito.hu

Irányító hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. www.nfu.hu/hepih

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület www.esza.hu

 

Nemzeti
Fejlesztési Ügynékség


Fotodokimentáció – képzés Fotodokimentáció – Cégtábla