Általános Iskola

Általános iskolai intézményegységáltisk2

A Mozgásjavító Általános Iskola országos beiskolázású, 8 évfolyamos alapképzést adó intézmény, Budapest 14. kerületében csöndes, nyugodt környezetben található. Jelenleg 17 osztályban átlagosan 150 mozgáskorlátozott gyermek tölti napjait falai között. Iskolánkban együtt zajlik az általános iskolai kerettanterv szerinti oktatás és a rehabilitáció (mozgásnevelés).

A diákok tanulmányaikat a pedagógiai programban leírt módszerek, feladat-, követelmény- és tevékenység-rendszer alapján végzik.

Az alsó tagozatos tanulóink életét az osztálytanító gyógypedagógusok szervezik a napközis nevelőkkel együtt. Barátságos, ízlésesen díszített osztálytermekben, 6-12 fős csoportokban történik a tanítás-tanulás folyamata. A felső tagozat két nagy egységre oszlik, specialitása a nyújtott program. Ennek lényege, hogy a szokásos 4 éves mellett megjelenik az 5 éves képzés, amelynek keretében a 4 éves általános iskolai tananyagot az ott tanuló diákok 5 év alatt sajátíthatják el.

Iskolai hagyományrendszerünk kiépült, és egyre újabbakkal bővítjük. A projektnapok és témahetek beépülnek tantervünkbe.

Pedagógiai munkánk célja; elsajátíttatni a kompetenciafejlesztés alapjain nyugvó alapműveltséget, tudást, szemléletet, önismeretet.

El szeretnénk érni, hogy a tanulók:

  • továbbtanulásra kész diákokká váljanak;
  • képessé váljanak az életkoruknak megfelelő, elvárható önálló döntésekre;
  • ismerjék meg önmagukat, képességeiket;
  • a rehabilitációra fogékony és nyitott partnerekké váljanak;
  • belső motivációjuk alakuljon ki az élethosszig tartó tanulás megalapozására.