Középiskola

Középiskolai intézményegységközépiskola2

A 2020. évi középiskolai felvételi szóbeli beszélgetés tervezett beosztása.

A felvételi eljárás rendje

Az intézményegységek között a középiskola a legfiatalabb, legalábbis funkció tekintetében. (Az óvodai egység ugyan még ifjabb, de iskolai előkészítő formájában már régebben is, és nagyon eredményesen foglalkozott az intézmény ezzel a korosztállyal.)

A középiskolába – akárcsak a közoktatással foglalkozó többi intézményegységbe is – csak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (régi nevén a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ) szakértői ajánlásával lehet bekerülni.

A középiskola indításának legfőbb motívuma az volt, hogy a Mozgásjavító ne csak az általános iskola, de a teljes tankötelezettség idejére nyújthasson óvó, fejlesztő környezetet az arra felkészült tanulóknak, eljuttatva őket az érettségiig. Kezdetben – forma tekintetében – a gimnázium és a szakközépiskola is felmerült, mint lehetőség; ám a 2010-es szeptemberi induláskor a 17-es szakmacsoportra (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, XXVI-os szakképzési ágazat, Kereskedelem) iskoláztuk be a hozzánk jelentkező fiatalokat. A szakképzés – napjainkra szinte állandósuló – struktúraváltozása okán mérlegelni kellett, hogy az eredeti gimnáziumi oktatási forma nem lenne-e célravezetőbb a mi speciális helyzetű fiataljaink számára.

2015 szeptemberétől már gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályt indíthattunk, így a szakközépiskola kifutó, valamint a gimnázium felmenő rendszerben, párhuzamosan működik (terveink szerint) 2018-ig, amikor is az utolsó szakközépiskolás osztály érettségizik.

A középiskola alapfeladata az érettségire felkészítő középiskolai képzés, normál közismereti illetve most még szakképzési kerettantervek alapján.

A középiskola általában nyelvi előkészítő (angol, 5 évfolyamos) képzést folytat. Jelenleg 2 olyan szakképző évfolyamunk van, ahol normál (4 évfolyamos) rendszerben történik az oktatás. A középiskolánkba járó sajátos nevelési igényű fiatalok nem csak a mi általános iskolánkból kerülhetnek be – sikeres felvételi eljárást követően – az intézményegységbe, de az integrációból is akad diák minden tanulócsoportban.

Évfolyamonként egy osztály működik, az osztályban tanulók keretszáma 10 fő, de a lemorzsolódások (netán évfolyamismétlések miatt) ez egy-két fővel több illetve kevesebb is lehet.

Büszkék vagyunk arra, hogy az odafigyelő képzés eredményeként gyermekeink angol nyelvi, matematikai-logikai és szakmai versenyeken indulnak és érnek el kiváló eredményeket, hogy eddig minden nyelvi előkészítős osztály előrehozott érettségit tett angolból a 10. évfolyamot követően, és – amíg a jogszabályok engedték – más tárgyakból is (jobbára földrajzból, és igen eredményesen, hiszen a vizsgaeredmények átlaga eddig minden esetben a 4-es felett volt), hogy végzőseink egyre bátrabban mernek emelt szintű érettségit választani,  hogy az arra – fizikailag is – képes tanulóink folyamatosan teszik le az ECDL vizsgákat.

Az osztályokban tanulók mindennapjait ugyan asszisztenseink segítik, de kiemelt cél a fiatalok önálló életre nevelése – nem csak az intézmény falai között, hanem a közlekedés, a lakhatás, az eredményes kommunikáció tekintetében egyaránt.

A felmenő rendszerű gimnáziumi képzés során sem szakad el teljesen a középiskola a gazdasági/pénzügyi kompetenciák fejlesztésétől, hiszen a mi speciális helyzetű gyermekeink számára különösen fontos, hogy erőforrásaikat (így az anyagi lehetőségeiket is) okosan kezeljék, hogy a munkaerőpiacon – és az élet egyéb területein is – sikeresen érvényesüljenek és tisztában legyenek helyzetükkel, képesek legyenek jogos érdekeik érvényesítésére. Így minden évfolyamon (a képzés 5 éve alatt) heti rendszerességgel illeszkednek az órarendbe a gazdasági ismeretek tantárgy elméleti és gyakorlati órái.

Az első érettségi és felvételi időszak eredményei alapján úgy tűnik, hogy a képzésünk sikeres, az érettségi átlag 4-es feletti, a felsőoktatásba jelentkezők közül csak egy tanulót nem vettek fel.