Mozgásnevelők

MozgásnevelésBéka-172-PM

Intézményünk specifikusságát a mozgáskorlátozott diákok fejlesztése adja, melynek egyik eszköze a mozgásnevelés.
A mozgásnevelés a testnevelés tantárgy helyett megjelenő tanóra, amely során a mozgáskorlátozottságból eredő hátrányok leküzdésére, a hiányosságok kompenzálására törekszünk. Intézményünkben nem csak a mozgásnevelési órák keretén belül valósul meg a mozgásfejlesztés, hanem egész napot átfogó rendszerben fejlesztjük a hozzánk járó diákokat, aminek színterei: tanóra, adaptált testnevelés és sport, ergoterápia.

Mozgásnevelő
A mozgásnevelői munkaközösség tagja – a törvényi előírásoknak megfelelően – elsősorban szomatopedagógus, valamint pedagógiai végzettséggel rendelkező egyéb, minimum 4 éves felsőfokú képzést teljesítő mozgásfejlesztő szakember – elsődlegesen gyógytornász – lehet.  Alapelveink szerint arra törekszünk, hogy a mozgásterápiák minél szélesebb körét megismerjük, és felhasználjuk azok pozitív hatásait céljaink elérése érdekében.

Szakembereink:

 • Szomatopedagógus
 • Gyógytornász
 • Óvodapedagógus
 • Humánkineziológus
 • Testnevelő tanár
 • Úszóedző
 • Komplex rehabilitációs szakember
 • Rehabilitációs környezettervező

Tudástárunk:

 • Manuálterápia
 • Gyógymasszás
 • TSMT
 • Bobath
 • KinesioTape
 • Schroth
 • Relaxációs módszerek
 • Hippoterápia
 • TheraSuit
 • Hallivick
 • Ergoterápia

Mozgásnevelés
Egy olyan komplex, folyamatosan fejlődő, nyílt rendszerű tevékenység, amely minden mozgáskorlátozott személy – kórképének, életkorának és mozgásállapotának megfelelő – egyénre szabott megsegítését célozza.

Egésznapos mozgásnevelés
A tanulók egész napját átszövő, egységes, azonos értékrend alapján dolgozó szakemberek által végzett, sokrétű, akár több különböző terápiás szemlélettel megvalósuló, a mozgáskorlátozott gyermek egyéni sajátosságait figyelembe vevő mozgásfejlesztői tevékenység.

A mozgásnevelők munkacsoportjának filozófiája:

 • Hisszük, hogy a mozgásnevelés olyan közös alkotó tevékenység, amely során minden résztvevő egymásra hatva fejlődik és formálódik.
 • Mozaikokból építkezünk, valljuk, hogy a legkisebb mozgás is érték.
 • Azt az alapot adjuk a tanulóknak, amely az élet minden területén megteremti számukra az aktivitás lehetőségét.
 • Bízunk benne, hogy munkánkkal olyan pozitív szemléletet alakítunk ki a diákokban, melynek eredményeképpen tevékenységünk életprogrammá válik.

Infrastruktúra
A Mozgásjavító 2010-ben befejezett rekonstrukciója eredményeként az új iskolaépület birtokbavételével jelentősen megnőtt a speciális fejlesztésre alkalmas helyiségek száma. Az új épületben egy nagy tornaterem, konditerem, tangentor szoba és három mozgásfejlesztő szoba épült. A legnagyobb sportlétesítmény az uszoda, amely teljesen akadálymentes. A medence 25 m hosszú, 4 pályás, feszített víztükrű, fedett (az egyik vége 90 cm, a másik 180 cm mély, az utóbbi oldalon lehet rajtkőről indulni). A víz hőfoka: 31°C. Négy öltöző áll a diákok rendelkezésére. A versenymedencébe történő bejutást két hidraulikus beemelő szerkezet segíti. Az uszodatérben található még két tanmedence. A legkorszerűbb technikai berendezésekkel, elektromos időmérővel, kijelzővel is rendelkezünk.

Helyiségeink

 • tornaterem (ATT) – 136 m2
 • tornaterem (OTT) – 80 m2
 • tornaterem (JTT) – 38 m2
 • tornaterem (UTT) – 177 m2
 • tornaterem (108-as terem) – 42 m2
 • tornaterem (111-es terem) – 35 m2
 • tornaterem (211-es terem) – 43 m2
 • uszoda – 700 m2
 • tangentorszoba – 25 m2
 • konditerem – 20 m2
 • módszertani fejlesztő szoba – 25 m2