Utazótanárok

Utazótanári hálózatKetek radirral-69-PM

Utazótanári hálózatunk Budapest területén integrált keretek között nevelkedő mozgáskorlátozott gyermekek számára biztosít – az egyéni sajátosságokat figyelembe véve habilitációs, rehabilitációs órák keretében – komplex szomatopedagógiai fejlesztést. Országos szintű feladatunk a hozzánk forduló befogadó, vagy speciális intézmények számára nyújtott tanácsadás. Ennek keretében a mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztésével, nevelésével-oktatásával, gondozásával kapcsolatban tudunk a pedagógusok számára szakmai, módszertani segítséget nyújtani. Mindezek mellett kiemelt feladatunknak tartjuk diákok, pedagógusok számára tartott szemléletformáló programok szervezését annak érdekében, hogy saját élményen keresztül váljanak nyitottabbá a befogadásra és az elfogadásra, ezáltal hozzájárulva a társadalmi integráció széleskörű kialakításához.

Az ellátási célcsoportunk azok a SNI mozgásszervi fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, akiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottság írásbeli határozatba foglalta, életkor alapján pedig 3 évtől a tankötelezettség végéig terjedő időszak alatt biztosítjuk a szolgáltatást.

Az időkeret meghatározásánál figyelembe vesszük a gyermekekKetek radirral-69-PM

 • köznevelési törvény erre vonatkozó előírásait,
 • a szakértői véleményben foglaltakat,
 • sérüléséből adódóan a terhelhetőségét,
 • életkorát,
 • napirendjét,
 • órarendjét,
 • a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását,
 • a többségi intézmények helyi adottságait.

Az ellátás formája – az adott gyermek sérülés-specifikus állapotának függvényében:Ketek radirral-69-PM

 • egyéni foglalkozás
 • kiscsoportos foglalkozás
 • adaptált testnevelés

A fejlesztés jellege:

 • mozgásfejlesztés
 • készség-képességfejlesztés

Szülőknek

 • Hogyan és milyen formában kaphatnak segítséget az utazótanároktól?

A fejlesztést a befogadó intézmény kéri a Mozgásjavító utazótanári hálózatától a mozgáskorlátozott gyermek ellátásával kapcsolatban. Ez elsősorban a rehabilitációs órák ellátását jelenti, ami történhet a gyermek intézményében, a Mozgásjavítóban, ill. különleges esetekben egyéb helyszíneken (pl. magántanulói státusz esetén a gyermek otthonában) is.

 • Mit tehetnek Önök a hatékony fejlesztés érdekében?

A gyermek érdeke a hatékony együttműködés Önök, a befogadó intézmény pedagógusai és az utazó szomatopedagógus között. A szakszerű ellátás alapfeltétele, hogy a gyermek állapotával kapcsolatos mindennemű dokumentációt tegyék betekinthetővé a szakemberek számára, legyen az orvosi vélemény, kórházi zárójelentés, pedagógiai, pszichológiai vélemény, – jellemzés, vagy a Mozgásvizsgáló szakértői véleménye.

Ha a fejlesztés nem a befogadó intézményben történik, mindenképpen szükséges, hogy a megbeszélt időpontra és helyszínre időben érkezzenek meg a gyermekkel. A folyamatos kapcsolattartáshoz szükség van elérhetőségük megadására is.

Intézményeknek

 • Milyen előnyökkel jár, ha befogadó intézménnyé válnak?

A társadalom érzékenyebbé, nyitottabbá válása csak nagyszámú együttnevelés révén tud megvalósulni. Amennyiben az ép és fogyatékossággal élő gyermek szocializációs folyamata együtt zajlik, természetesebbé és tökéletesebbé válik az elfogadás. Az együtt felnövő diákok számára az empátia nem sajnálat többé, hanem hasznos együttműködés lesz. Az érintett gyermek számára könnyebbé válik a társadalmi integráció.

Az együttnevelés várható hatásai:

 • Minden (nem csak a sajátos nevelési igényű) tanuló egyéni haladása megvalósítható.
 • A tanulók motivációja nő.
 • A pedagógiai tervezés és a nevelés, oktatás megvalósítása hatékonyabbá válik.
 • Előtérbe kerül a tanulók egyéni igényeihez igazított tanulásszervezési eljárások, módszerek és eszközök használata.
 • A pedagógusok együttműködése felértékelődik, ez elősegíti a tantestületen belüli horizontális tanulási lehetőségek kiaknázását.
 • Milyen feladatokkal jár, ha befogadó intézménnyé válnak?

Fogyatékossággal élő gyermek integrált nevelése nagy figyelmet igénylő feladat, komoly szakmai és anyagi (akadálymentesítés) előkészületet igényel. A tárgyi és szakmai feltételek mellett lelki felkészülés is szükséges, melyet az utazótanárok érzékenyítő programok megtartásával segítenek.

 • Miben és milyen formában kaphatnak segítséget az utazótanároktól?
  • Habilitációs-rehabilitációs foglalkozások/órák tartása,
  • Ha a gyermek nem felmentett testnevelés órán, adaptált testnevelés bevezetésének támogatása, együttműködés a testnevelő tanárral,
  • Attitűdformálás, érzékenyítő programok szervezése, lebonyolítása,
  • A mozgáskorlátozott gyermek állapotáról való szakszerű tájékoztatás,
  • Segítség a szakvélemények értelmezéséhez,
  • Segédeszközök használatának bemutatása,
  • Hospitálási lehetőség a Mozgásjavítóban,
  • Nyílt napokon való részvétel, tanácsadás előzetes megbeszélés alapján a különböző intézményegységekben,
  • Segítségnyújtás az inkluzív környezet és akadálymentesítés megteremtésében,
  • Személyes konzultáció, szakirodalom ajánlása,
  • Szakanyagok, szakkönyvek, fejlesztőeszközök kölcsönzése,
  • Szakmai kerekasztal megbeszéléseken, konferenciákon, előadásokon, team megbeszéléseken való részvétel.
 • A szolgáltatás igénybevételének menete:
  • A Fővárosi Pedagógiai Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye megvizsgálja a gyermeket. A Szakértői véleményt elküldi a szülőnek, és az integráló intézménynek.
  • Az iskola felkérést nyújt be Mozgásjavító EGYMI felé az ellátásra a letölthető igénylőlapon, csatolva a gyermekről kiállított szakértői véleményét.
  • A Mozgásjavító EGYMI gyógypedagógusa felveszi a kapcsolatot az iskolával, és az Együttműködési megállapodás megkötése után megkezdi a habilitációs tevékenységet.
Eszközkölcsönzés

A Mozgásjavító eszközkölcsönzőt működtet, melynek célja, hogy átmeneti időre támogassa, megteremtse a szükséges tárgyi feltételeket a mozgáskorlátozott személyek ellátása, fejlesztése érdekében. Elérhetősége: http://eszkoztar.mozgasjavito.hu/aak_mainpage.php

Galéria

Családi tábor 2011 >
Családi tábor 2012 >
Családi délután 2013 >

Letölthető dokumentumok

Felkérés
Együttműködési megállapodás intézménnyel
Együttműködési megállapodás szülővel

Munkatársaink
Név Beosztás Szakterület Elérhetőség
Tóth Adrienn Anita intézményegység-vezető, utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, látássérültek pedagógiája toth.adrienn[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/171
Balassa Vivien utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája balassa.vivien[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Berkes Orsolya utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája berkes.orsolya[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Czirják Anna utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, logopédia czirjak.anna[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Fazekas Janka utazó szomatopedagógus szomatopedagógia fazekas.janka[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Hainzmann Zsófia utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, oligofrénpedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája) hainzmann.zsofia[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Marton-Balog Aliz utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája marton.balog.aliz[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Molnár Szabina utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája molnar.szabina[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Pelbárt Zsanett utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, látássérültek pedagógiája pelbart.zsanett[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170
Rosta Krisztina utazó szomatopedagógus szomatopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája rosta.krisztina[kukac]mozgasjavito.com
+36-1/251-69-00/170