Módszertani kiadványok

Módszertani kiadványok

Ismerkedő könyv
A paralimpiai sportok – társadalmi befogadás – szemléletváltás
Szerző: Kőpatakiné Mészáros Mária és Nádas Pál
Szerkesztette: Nádas Pál
Kisfilmek
2004. Athén – részlet, úszás 1.47 percben
2004. Athéni összefoglaló 3 percben
Orsós Sándor egy napja 15.25 percben
Krajnyák Zsuzsa története 8.34 percben
Hangfelvétel 1.25 percben, Magyar Rádió
XII. Paralimpia, Athén 2004

Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet megteremtésére
Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP) gyermekek együttneveléséhez
Szerző: Sárközi Judit
Szakmai lektor: Benczúr Miklósné dr.
Kiadó: Nádas Pál igazgató Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon, 2010

Gépírás-, gépi-írás-tanítás
Módszertani útmutató mozgáskorlátozott tanulók gépírás-, gépiírás-oktatásához
Szerző: KékesinéJánó Rozália
Szakmai vezető Kapcsáné Németi Júlia
Educatio 2008

A húzható járókeretek használata a járástanítás során
Használati segédlet a húzható járókeretek gyakorlati alkalmazásához
Szerző: Bartos Adél
Szakmai Lektor: Lénárt Zoltán
Kiadó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 14. Tankerülete Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 2013
Filmek a könyvhöz:
Bevezető
Eszközök bemutatása
Járástanítás

Inkluzív nevelés
Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez
Matematikai kompetencia
Szerkesztette: Nagyné Fatalin Andrea
suliNova
Budapest, 2006
+DVD

Szövegértés-szövegalkotási kompetencia
Szerkesztette: Ágoston Gabriella
suliNova
Budapest, 2006
+DVD

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
Szerkesztette: Dombainé Esztergomi Anna
suliNova
Budapest, 2006
+DVD

Idegen nyelvi kompetencia
Szerkesztette: Bán Éva, Sebők Zsuzsa
suliNova
Budapest, 2006
+DVD

Életpálya-építési kompetencia
Szerkesztette: Czibere Csilla, Zsbánné Forrai Judit
suliNova
Budapest, 2006
+DVD

Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhezDokumentációs útmutató
Írta:Kiss Erika, Kollár Katalin, Ursu Zsuzsa
suliNova
Budapest, 2006

Mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazásához sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésekor
Szakmai vezető: Kapcsáné Németi Júlia
Projektvezető: Locsmándi Alajos
Témavezető: Gifló Péter, Gönczöl Enikő, dr. Papp Gabriella
Educatio, 2007
CD

A tanulók hatékony megismerése (a pedagógusképző intézmények részére)
Szakmai vezető: Kapcsáné Németi Júlia
Projektvezető: Dr. Torda Ágnes
Témavezető: Dr. Perlusz Andrea
Írták: Csányi Yvonne, Egyed Katalin, Fazekasné Fenyvesi Margit, Gaál Sándorné, Girasek János, Glauber Anna, Kovátsné Németh Mária, Szegál Borisz, Tóth László
suliNova, 2007
CD

Mindenki másképp egyforma – az integrációban (attitűdformáló a pedagógusképző intézmények részére)
Szakmai vezető: Kapcsáné Németi Júlia
Munkacsoport-vezető: Dr. Torda Ágnes
Témavezető: Dr. Perlusz Andrea
Írták: Áment Erzsébet, Fecskó Edina, Heimann Ilona, Kovács Andrea, Kulcsárné Papp Enikő, Makai Éva, Poór Zoltán
suliNova, 2008
CD

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek
Differenciált oktatás – egyéni fejlesztés integráló intézményben 5. (Pedagógusképző program)

Egyéni fejlesztő foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Bolla Veronika – Simon Szilvia
A filmet készítette: Dr. Torda Ágnes (alkotószerkesztő),
ProfilmStudio, Fűzfa Zsolt
Szerkesztő: Bolla Veronika
suliNova, 2008
CD

Együtt a többiekkel – Egy-másért
Ursu Zsuzsanna: A mozgáskorlátozott gyermekek iskolai oktatásának szomatopedagógiai elvei I. (Speciális iskola) 84-94.p. In. Szerk: DrBernolák Béláné: Előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről. Bicebóca Alapítvány . Budapest, 2000.

Ursu Zsuzsanna: Epocha kísérlet 38-40.p. In.Fejlesztő pedagógia 1997/1

IFA könyv
Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel
Készítette: IFA Műhely: Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2008