Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
rendszergazda munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: többcélú intézményben a rendszergazdai feladatok ellátása, a számítógép park (több mint 100 gép) karbantartása, szoftverek frissítése, szerverek rendben tartása (linux tudás elengedhetetlen), informatikai leltár gondozása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

  • technikum, rendszergazda,
  • gyakorlott szintű hálózatismeret,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felsőfokú képesítés, rendszergazda,
  • gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű rugalmasság, csapatban történő munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36-1-2516900/110-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.