Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
óvodai szomatopedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodás korú mozgáskorlátozott gyermekek komplex szomatopedagógiai fejlesztése, óvodai nevelése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

– főiskola, szomatopedagógiai szakirány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– főiskola, tanulásban akadályozott/ értelmileg akadályozott szakirány, óvodapedagógiai végzettség,
– kisgyermekekkel szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák: jó szintű együttműködés, rugalmasság, énektudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt, a +36-1-2516900/117-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 9.