Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
logopédus és tanulásban akadályozottak pedagógiája, vagy szomatopedagógia szakos gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: nem beszélő, mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók fejlesztése, tananyag adaptációja. A munkakör betöltéséhez alternatív, augmentatív kommunikációs tanfolyamot végzett, vagy ezen a területen gyakorlattal rendelkezőt keresünk.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

  • főiskola, logopédus és tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: jó szintű csapatban történő, együttműködésen alapuló, elkötelezett munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus 25. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Révész Rita nyújt, a +36-1-2516900/120-as melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Révész Rita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.