Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
gyógypedagógus/napközis tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, nevelése, napközis foglalkozások vezetése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. augusztus 25. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Fatalin Andrea nyújt, a +36-1-2516900/114-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné Fatalin Andrea részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.