Budapest Főváros Közgyűlése 87/2023. (II. 22.).  számú Főv. Kgy határozatával úgy döntött, hogy a 2023/2024-es pályázati időszakban ismét meghirdeti a „TRAMBULIN” Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjpályázatát.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

A pályázati adatlapot (a felhívás 5-6. oldala) kitöltve, aláírva, a csatolandó mellékletekkel együtt a https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni. A feltöltésben Sárközi Judit intézményvezető-helyettes nyújt segítséget. (Elérhetősége: sarkozi.judit@mozgasjavito.com)

A  pályázati felhívás 7. és 8. oldala a pályázat elbíráláshoz szükséges értékelési rendszert tartalmazza.

A tanulói pályázatok benyújtási határideje: 2023. április 14.