A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégiumba pályázatot hirdet óraadó informatika tanár munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozott (7 óra), általános, részmunkaidős foglalkoztatás

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): szerdai és csütörtöki napokon 7 informatika tanóra ellátása az intézmény gimnáziumi osztályaiban (9. és 10. évfolyamon).

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az informatika oktatás az intézményben kis létszámú csoportokban, főként jól felszerelt szaktantermekben történik.

Pályázati feltételek:

  • informatika szakos középiskolai tanár végzettség
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Locsmándi Alajos intézményvezető részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36-1-251-6900/110-es telefonszámon.