Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Intézményünk másodízben 2023-ban nyújtott be pályázatot az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az OH által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – Az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Mozgásjavítót érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes, a hálózatosodás folyamatát katalizáló intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • Befogadó légkör kialakítása integráló intézményekben szemléletformáló program segítségével
  • Belépő képzés – Új munkatársak hatékony támogatása

Kapcsolattartó: Sárközi Judit

Telefon: +36 1 251 69 00/278

E-mail: sarkozi.judit@mozgasjavito.com