Tartuban jártunk

Erasmus+
Having Fun in Learning: Gamification!
2022-1-EE01-KA210-SCH-000081117

Az elmúlt héten iskolánk 3 tanára Erasmus+ együttműködés keretében az észtországi Tartu városában a Herbert Masingu iskolában volt tanulmányi kiránduláson. A traumatizált és/vagy autizmus spektrumzavarú gyerekekre szakosodott intézetben kollégáink órákat látogattak, észt tanárokkal szakmai beszélgetést folytattak, bepillantást nyerhettek az észt iskola mindennapjaiba. Fizika-, angol- és német óra, fejlesztés és művészetterápia (személyes tapasztalatot szerezve), első- és nyolcadik osztályosok, épületen belüli és a szomszéd parkban zajló óra, az épület bejárása a pincétől a padlásig: az iskola teljes spektrumát megismerhették.  

A szakmai programok egyike egy városnézés volt. A gyerekek testnevelés óra keretében, a magyar vendégek a turista szemével járták körbe az applikációban megadott pontokat, majd a feladat sikeres teljesítése után a menzán pótolhatták az elégetett kalóriákat. A menzán a gyerekek maguk választják ki, melyik zöldséget eszik, milyen mártást tesznek a húsra, vagy választhatnak néhány, nem előre befizetett ételből. Italnak vizet vagy tejet ihatnak. 

A munka mellett némi pihenésre is jutott idő. Az első adandó alkalommal a budapesti Csodák Palotájához hasonló, gazdagon felszerelt interaktív múzeumban lehetett játszani, máskor két észt kolléga autóval vitte a vendégeket az Ahja folyó völgyében elterülő tájvédelmi körzetbe. Az utolsó este az észt tanárok adtak koncertet, vidám estével zárva a projekttalálkozót.  

Szakmailag is, emberileg is tartalmas, jó hangulatú egy hét volt. 

Last week, 3 teachers from our school were on a study trip to the Herbert Masingu School in Tartu, Estonia, as part of an Erasmus+ project. In the institution, which specialises in children with traumatic and/or autism spectrum disorders, our colleagues attended classes, had professional discussions with Estonian teachers and had the opportunity to get an insight into the daily life of an Estonian school. Physics, English and German lessons, development and art therapy (with personal experience), first and eighth grade classes, lessons indoor and outdoor, in the neighbouring park, a tour of the building from basement to attic: the whole spectrum of the school was on offer.  

One of the professional programmes was a city tour. The children had a physical education lesson, the Hungarian guests went around the points of interest in the app through the eyes of a tourist, and after successfully completing the task, burnt the calories were replenished in the canteen. In the canteen, the children can choose themselves which vegetables to eat, which sauce to put on their meat or choose from a few other dishes that are not pre-paid. They can drink water or milk. 

In addition to work, there was also time for some rest. On the first occasion, they could play in a well-equipped interactive museum, similar to the Palace of Wonders in Budapest, while on another occasion, two Estonian colleagues took the guests by car to the landscape reserve in the valley of the Ahja River. On the last evening, Estonian teachers gave a concert, ending the project meeting in a friendly way.  

It was a week full of professional and informal content and good atmosphere.