Tudással a tudásért

FOF2022 pályázat

A „Tégy egy lépést!” Alapítvány 2022-ben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez a „Tudással a tudásért” nevet viselő programjának megvalósításához.

Örömmel adunk hírt róla, hogy a pályázat sikeres volt, és a Belügyminisztérium 999.380 Ft összeggel támogatta a cél megvalósítását.

A projekt fő célja a Mozgásjavító EGYMI-ben dolgozó pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak képzésének, önfejlesztésének támogatása volt a mozgáskorlátozott, illetve halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulási eredményeinek javítása érdekében.
A programnak köszönhetően 9 pedagógus kolléga különböző szakmai továbbképzéseken vehetett részt, melyek a mozgásszervi rehabilitációra, az autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésének – oktatásának alapjaira, vagy a diszlexia prevenciós és reedukációs módszereire irányultak. Mindezek mellett 2023. augusztusában két alkalommal csapatépító tréninget szerveztünk az intézmény nevelő-oktató munkát segítő munkatársai számára, amin összesen több mint 50 résztvevő volt jelen.