A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégiumba pályázatot hirdet gyógypedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott tanulók ellátása, gondozása, az iskolában folyó nevelő-oktató munka támogatása

Pályázati feltételek:

  • középfokú végzettség, pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensi végzettség
  • büntetlen előélet
  • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány

Egyéb juttatások:

  • pedagógusigazolvány
  • gyógypedagógiai pótlék
  • Budapesten kívülről érkezőknek utazási kedvezmény

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Locsmándi Alajos intézményvezető részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen
keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36-1-251-6900/110-es telefonszámon.