Látogatás a rákospalotai Szemléletformáló és Újrahasználati Központban

A fenntarthatósági témahét jegyében április 18-án a kollégium diákjaival ellátogattunk a rákospalotai Szemléletformáló és Újrahasználati Központba. A gyerekek élményszerűen megtanulták a hulladékgazdálkodás és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét. Az érdekes előadás, a hulladékfeldolgozásról szóló filmvetítés és a központ játékos bemutatóterme hozzájárult a diákok látásmódjának alakításához. A látogatás fő tanulsága: Óvjuk a környezetünket! Gyűjtsük szelektíven a hulladékot! A pazarlás helyett az újrahasznosítást helyezzük előtérbe! A már használt dolgainkat (pl. bútorok, könyvek) ne dobjuk ki, hanem vigyük el egy újrahasználati központba! A hulladék érték, és nem minden hulladék szemét!