A Mozgásjavító EGYMI utazótanári munkaközössége 2016. március 5-én a Lisznyai Utcai Általános Iskola tantestületének tartott attitűdformáló programot.

Téma: Mozgáskorlátozottsággal járó kórképek pedagógiai szempontú diagnózis ismertetése, a hátrányok gyakorlatban való megtapasztalása. Előtérben a Cerebral paresis.

A program első felében elméleti előadáson ismerkedtek meg a kollégák a Cerebrális paresis neurológiai hátterével, a mozgáskorlátozottság személyiségformáló hatásaival és pedagógiai vonatkozásaival.

Ezt követően került sor a mozgáskorlátozottság hátrányait érzékeltető saját élményű foglalkozásra.

A tantestület tagjai megtapasztalhatták, milyen hátrányokkal járnak a fizikai korlátok és hogy ezeket a hátrányokat környezeti adaptációval, tanítási módszerek, eszközök megválasztásával hogyan lehet csökkenteni.

Saját élményként átélhették milyen nehézséget jelent egy téri orientációs zavar, a figyelem fenntartása, miközben saját mozdulatainkat koordináljuk és hogy az egyszerű mindennapos tevékenységek, mint az öltözködés nem is olyan könnyű dolog.

A visszajelzések alapján programunk tanulságos, elgondolkodtató volt.