Nemrégiben csöngött a telefonom, s a vonal másik végén egy 19 éve elballagott diákunk jelentkezett, Kocsis Mihály. Doktori disszertációja védésére hívta meg néhány volt Mexikói úti tanárát. Misi beiskolázási problémák, 2 évi magántanulói státusz után negyedikesként került a Mozgásjavító Általános Iskolába. Itt nagy szorgalommal legyűrte a tanulási nehézségeit és biztos alapot kapott a továbbtanuláshoz. 1997-ben Alapítványunk Zsótér Pál Gyermekdíjjal tüntette ki.

Az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett Szegeden. Egyetemi tanulmányait párhuzamosan a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán illetve a Juhász Gyula Tanárképző Karán végezte.

2007-ben az egyetemen környezetkutató szak Talaj-és vízvédelem, illetve Hulladékkezelés-és elhelyezés szakirányokon okleveles környezetkutató diplomát szerzett, a tanárképző karon pedig környezetirányítási referens felsőfokú szakképesítést. 10 éve sikerrel vesz részt pályázatokon ( első és különdíjak, ösztöndíj stb. ). 2014-től a Pannon Egyetem Georgikon Karán a talajtani szakirányú továbbképzési szakot végzi.

2008-ban felvételt nyert a Pannon Egyetem Georgikon Kar növénytermesztési és kertészeti doktori iskolájába. A PhD képzést követően tanszéki mérnök a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékén. Kutatási témája a hazai talaj osztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálatai. 2016 májusában megvédte doktori disszertációját és 2016. június 25-én megtörtént az ünnepélyes doktorrá avatása.

Tiszta szívből gratulálunk e gyönyörű eredményhez, immár Dr. Kocsis Mihálynak. További szép eredményeket kívánunk tudományos pályáján. Nekünk pedagógusoknak, Misi karrierje visszaigazolás is, hogy egy nehezen induló, de szorgalmas, tehetséges gyermekkel csodát tehet a megfelelően választott módszer és szervezeti keretek.

Meghívó (Kocsis Mihály PhD értekezése)

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC