A NON4MAL 4 ALL című, Erasmus+ projekt – melyben intézményünk együttműködő partnerként vesz részt – keretein belül 40 órás továbbképzés kidolgozására került sor. A kurzus, igazodva a projekt céljához, támogatni kívánja a résztvevőket abban, hogy minél több nonformális tevékenységet szervezzenek, vegyék figyelembe tanítványaik sokszínűségét, készüljenek fel az eltérő képességekre, ezzel is támogatva az együttnevelést.
A felkészítés első része 2017. március 23-25. között, 27 lelkes résztvevővel (8 intézmény képviseletében) lezajlott. A kollégák ismereteket gyűjthettek a formális, nonformális, informális oktatási formákról, megbeszélték az együttműködő partnerek részvételének fontosságát, megismerték a célcsoport jellegzetességeit, belehelyezkedtek az együttnevelő pedagógus szerepébe, elemezték a csoportalakulás folyamatát, megosztották jó gyakorlataikat, illetve végiggondolták a tevékenységek tervezésének lépéseit.
Az együttgondolkodás megfeszített tempóban, de nagyon jó hangulatban telt. A folytatásra 2017. április 12-én kerül sor.
A hazai felkészítéssel párhuzamosan a kurzus valamennyi partnerországban – Románia, Észtország, Portugália, Törökország, Norvégia – lebonyolításra kerül, a projekt folyamán így mód lesz a tapasztalatok összehasonlítására, további pontosítások elvégzésére is.