GIMNÁZIUMI ANGOL NYELV TANÁRI ÁLLÁS

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban gimnáziumi angol nyelv tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018.06.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok angol nyelvi oktatása, felkészítés érettségire, érettségiztetés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • egyetem, angol szakos középiskolai tanár,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • érettségi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
 • kiváló szintű csapatban történő feladatvégzés, irányítási és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • önéletrajz, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba nyújt, a +36/1/2516900/112 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szabó Csaba részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.