UTAZÓTANÁRI ÁLLÁS

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban utazótanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2018.06.30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. valamint a befogadó intézmények Budapest területén
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok mozgásfejlesztése a befogadó intézményekben

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, főiskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • habilitációs-rehabilitációs foglalkozások, nevelő-oktató munka

  •  ​​ ​​​​ integrációban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
 • kiváló szintű csapatban történő feladatvégzés, irányítási és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • önéletrajz, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ágoston Gabriella nyújt, a +36/1/2516900/171 - es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Ágoston Gabriella részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 01.