szomatopedagógia szakos gyógypedagógus állás

 

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium 

Óvodai intézményegységébe

szomatopedagógia szakos gyógypedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek mellett óvodapedagógusi feladatok ellátása, foglalkozások, fejlesztések megvalósítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

         Főiskola, szomatopedagógia szak,

         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

Elvárt kompetenciák:

         Jó szintű csapatmunka, kooperációs képesség, zenei előképzettség, énekhang, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt a +36/1/2516900/117 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.