MOZGÁS – JÁTÉK – ÉLMÉNY, Szomatopedagógia az óvodában címmel rendeztünk szakmai napot a Mozgásjavító Intézményben 2018. április 6-án. Nagy volt az érdeklődés a téma iránt, a résztvevők – vidéki és budapesti intézményekből érkezett szakemberek – megtöltötték a színháztermet.

Locsmándi Alajos intézményvezető megnyitó beszédét követően Schubertné Lázárovics Izabella: Gyere, most mást játsszunk! című előadását hallgathattuk meg a szenzomotoros fejlesztés jelentőségéről és lehetőségeiről. Ezt követően egy szakmai filmet nézhetett meg a közönség „Pszichomotoros fejlesztés a Mozgásjavító Óvodában” címmel, amely a fejlesztés különböző eszközeit és módszereit mutatta be a Mozgásjavító ovisainak napi gyakorlatában.

Ezt követően került sor a szekcióülésekre.Kormos Zsuzsa utazópedagógus és Hinterviserné Ossó Ágnes óvodapedagógus „Együtt a sikeres integrációért” címmel egy mozgáskorlátozott kisfiú 4 éves óvodai nevelésének tapasztalatain keresztül mutatták be, hogyan működhet együtt a szomatopedagógus és az óvónő, milyen személyi és tárgyi feltételek szükségesek a sikeres integráció, inklúzió eléréséhez.

Eközben egy másik helyszínen Szöllősyné Juhász Csilla a Csalogány EGYMI szakembereként az értelmileg akadályozott gyermekek mozgásfejlesztéséről tartott előadást, beszélt a gyermekek komplex fejlesztésének lehetőségeiről és a játék szerepéről a mozgásfejlesztésben. Őt követte Drabb Lilla, óvodánk szomatopedagógus-óvónő-AAK szakembere, aki az óvodába kerülő „nembeszélő” gyerekek kommunikációs lehetőségeiről számolt be és levetítette az általa e témakörben készített kisfilmet.

A szakmai napot Barabásné Szöllősi Katalin, a Mozgásvizsgáló Szakértői Bizottság vezetőjének tájékoztatója zárta a korai életkorban történő szakértői vizsgálatok jelentőségéről és folyamatáról, az esetleges problémákról. Legvégül a résztvevők választ kaptak a mindennapi munkájuk során felmerülő kérdéseikre is.