Február 20-án intézményünkben zajlott a Közép-Pesti Tankerület és az EGYMI Egyesület által szervezett Gyógypedagógiai Szakmai Nap, ennek keretében pedig a testi és érzékszervi fogyatékos diákok intézményeinek attitűdformáló programja. Dr. Perlusz Andrea, az ELTE BGGYTF dékán-helyettesének előadását hallgatták meg a résztvevők, aki a hatékony és eredményes integráció feltételeiről beszélt. Az előadók sorában Kőpatakiné Mészáros Mária, majd Locsándi Alajos következett, akik az integráció eszközrendszeréről és a befogadás iskolai formáiról tartottak előadást. Ezek után olyan sajátos programot kínált az 5 országos gyógypedagógiai intézmény, amely során a résztvevő pedagógusok szembesülhettek a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási- ismeretszerzési folyamatainak korlátaival, nehézségeivel, azok megoldásaival. A tankerület valamennyi oktatási intézményéből érkeztek pedagógusok, hogy ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek a pedagógiának erről a speciális területéről.
A szervezésben résztvevő, programokat biztosító intézmények:

  • Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium
  • Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
  • Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma
  • Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona
  • Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium