Intézményünk – másik három iskolával együtt – részese a Közép-Pesti Tankerületi Központ VEKOP-7.3.3-17-00009 számú, Digitális Környezet a Köznevelésben (Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben) című, 2018 és 2021 között zajló projektjének. A projekt célja olyan pilot programok megvalósítása, amelyek növelik a pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját, erősítik a mindennapi pedagógiai munka során az IKT eszközök használatát és hatékonyabbá teszik a digitális és egyéb kulcskompetenciák fejlesztését. A projekten belül az intézményünk által választott kompetencia terület – azaz elsődleges célkitűzésünk – a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása.

A program számos elemből áll, többek között képzésekből és műhelymunkákból, tanterv és óraterv létrehozásából, módszertani csomagok összeállításából (tanórai differenciálással, azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosításával), szakmai napokkal, hospitálásokkal, online tanári közösségek létrehozásával, digitális asszisztensek és rendszergazdák foglalkoztatásával, eszközök beszerzésével és mentorálással.

Első lépésként a mai napon átvehettünk egy LEGO® Mindstorms EV3 Education csomagot és egy – diákjaink nagy része által már ismert –  Blue-Bot 6 darabos robotméhecske csomagot (dokkolóval és 3 pályával). A hivatalos átadáson a Közép-Pesti Tankerület részéről Mogyorósi Attila, a projekt szakmai vezetője és Stefán György projektmenedszer vett részt.

Az eszközök egy új helyiségben, a Robotika műhelyben kaptak helyet, ahol a robotméhecskéket egyből ki is próbáltuk. Hamarosan a tanórákon és szakkörök keretében is találkozhatnak velük diákjaink.