„Úton egy önálló élet felé”

Intézményünk középiskolai beiskolázási nyílt napot szervez 2021. november 18-án 9-12 óra között.

A rendezvényre nem hagyományos módon készülünk, célunk a mozgáskorlátozott, pályaválasztás előtt álló 7-8. évfolyamos tanulók gimnáziumi képzésünkről való tájékoztatásán túl megismertetni az integráló általános iskolákkal a Mozgásjavító EGYMI-ben folyó sokrétű szakmai munkát, életszerű példákon megmutatni, hogyan készíthetők fel a mozgáskorlátozott tanulók az önálló életre, a társadalmi integrációra, melynek első mérföldköve a középfokú oktatás terén az érettségi vizsga.

Választ kívánunk adni, az őket oktató-nevelő-fejlesztő intézmény vezetése, tanárai, gyógypedagógusai, pedagógiai asszisztensei számára pedig gyakorlati, a mindennapokban is használható tapasztalatokat kívánunk megosztani, valamint a bennük felmerülő kérdésekre az intézményben kialakult gyakorlatokat bemutatni.

A rendezvényt egyidejűleg jelenléti formában és online is megszervezzük ezzel is segítve a megjelenni nem tudó érdeklődőket. Az intézmény rövid bemutatását követően szó lesz a gimnázium felvételi eljárásrendjéről, majd tematikus beszélgetésekre invitáljuk a jelenlevő vagy online bekapcsolódott résztvevőket, ahol diákjaink, szaktárgyi és gyógypedagógusaink beszélnek a gimnázium mindennapjairól, a mindennapi feladatokról, illetve válaszolnak az érdeklődők kérdéseire.

A részvétel fizikai és online jelenlét esetében is regisztrációhoz kötött, kérjük az alábbi linken jelezze részvételi szándékát:

https://forms.office.com/r/2faYkqtvF9

Amennyiben kérdése van a regisztrációval, a nyíltnappal kapcsolatosan, vagy a gimnáziumot érintő egyéb témával, keresse Szabó Csaba középiskolai intézményegység-vezetőt a következő elérhetőségek valamelyikén:

tel.: (1) 251-6900/112, e-mail.: szabo.csaba@mozgasjavito.com