A Zsótér Pál Alapítvány 2021-ben 1.500.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kiírt FOF2021 nevezetű pályázaton.
A támogatásként kapott összeget az „Összjáték” nevet viselő képzés kidolgozására, megvalósítására fordította, mely elsősorban a Mozgásjavító EGYMI-ben foglalkoztatott, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) kollégák számára készült.
A továbbképzés az egyre népszerűbb “blended learning” keretein belül valósult meg 2022 őszén, és a jelentkezők száma meghaladta a 30 főt is. A tanagyag megírásában, a jelenléti alkalmak levezetésében, valamint az online platform létrehozásában az intézmény 10 szakembere vett részt, és mentorálással segítették a tanulás folyamatát. A tananyagok 4 lépcsőben kerültek bemutatásra (Diagnózisok, Tanítás-tanulás, Gondozási feladatok, Nevelési helyzetek). Az anyagok áttekintésére és a hozzájuk kapcsolódó feladatok megoldására a kurzus teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítottunk az egyének időbeosztásának, érdeklődésének megfelelően.

Hálásan köszönjük a támogatásukat!