Tisztelt Szülő, Gondviselő!

A 2023/24-es tanév első napja 2023. szeptember 1. (péntek) lesz, és augusztus 31-én 14:00 órától fogadjuk a gyerekeket.

Az eddigi szokásoknak megfelelően az osztályokban gyülekeznek a diákok. Mind a bejáró, mind a kollégista gyerekek szüleinek augusztus 31-én 14:30-kor szülői értekezletet tartunk a színházteremben, majd ezt követően 15:30-kor az osztályokban, az osztályfőnökök tartanak osztályszülői megbeszélést.

A kollégista diákok 16:00 órától legkésőbb 18:00 óráig költözhetnek be a kollégiumba.

2023. szeptember 2-án (szombat) tanítási napot tartunk. A kollégisták számára a teljes hétvégén biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést.

BEIRATKOZÁS:

Minden tanulónak be kell iratkoznia, melyet az alábbi FORMS-os kérdőív kitöltésével lehet megtenni: https://forms.office.com/e/hSgtXcZ5aa

Kérjük a szülőket, hogy a kérdőívet az iskolába érkezésig kitölteni szíveskedjenek!

Szükség esetén 2023. augusztus 31-én, a beiratkozás napján kollégáink segítenek a kérdőív kitöltésében.

ÉTKEZÉS:

Étkezést csak azoknak a tanulóknak tudunk biztosítani, akik ezt az ÉSZGSZ-nél megrendelték.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosító dokumentum érvényessége esetén is meg kell rendelni az étkezést.

A kollégiumba érkezés első napján – 2023. augusztus 31-én – vacsorát nem biztosítunk, kérjük a szülőket, gyermeküknek vacsorát biztosítani szíveskedjenek.

MEGJELENÉS:

2023. szeptember 7-én az intézményben Ne parázz! parasportág-választó napot kínálunk a diákoknak. A nagy érdeklődésre való tekintettel, különböző médiák, újságok, TV-k is jelen lesznek, hírt adnak a rendezvényről. Amennyiben a szülő nem szeretné, hogy gyermekéről ezen a napon külső média fotót, vagy videófelvételt készítsen, kérjük, hogy a mozgasjavito@mozgasjavito.com email címre az alábbi szöveget legkésőbb, 2023. szeptember 5-ig megküldeni szíveskedjék:
Nem engedélyezem, hogy ……… nevű gyermekemről a Ne parázz! rendezvényen fotó, vagy videófelvétel készüljön!”

Mindenkit várunk szeretettel az iskolakezdésre!