„VI. MOZGÁSJAVÍTÓ”
KUPA
Ügyességi verseny
A
Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
meghirdeti
a
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
és a
Mozgásjavító Diák Sport Egyesület
szervezésében
a
VI.
MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA
Ügyességi versenyét
„Sportolj Velünk! „
A játékok, az utolsó MMS által szervezett
„Sportolj Velünk”, alapján kerültek összeállításra!

Időpont: 2015. május 28.

Szervező Bizottság

VI. „MOZGÁSJAVÍTÓ” KUPA
2014-2015.
VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:
Csapatban ügyességi feladatok elvégzése, miközben az idő is számít!

A VERSENY RENDEZŐJE:

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium

A VERSENY SZERVEZÉSÉBEN RÉSZT VESZ:

Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége
és
a
Mozgásjavító Diák Sport Egyesület

HELYSZÍN: 1145 Budapest Mexikói út 59-60. (bejárat a Korong utca felől)
Belső parkoló korlátozott számban, érkezési sorrend alapján biztosított!

IDŐPONT: 2015. május 28. csütörtök

Nevezési határidő: 2015. május 21.

ÉRKEZÉS: 9.00 és 10.00 óra között, majd regisztráció (nevezések pontosítása és egyeztetése). Minden csapat részére akkreditációs kártyát biztosítunk (a regisztráció helyszíne a Zsibongó).

A VERSENY KEZDETE: 10.00 óra

VERSENY HELYSZÍNE: az intézmény egész épülete, kertje.

NEVEZÉS: Nevezési határidő: 2015. május 21.
Nevezni az alábbi nevezési lapon, a kitöltött nevezési lap bartos@mozgasjavito.hu e-mail címre való visszaküldésével lehet.

Az alábbi nevezési lapra kérjük feltüntetni a versenyen részt vevő csapat nevét, a 8 sportoló nevét, osztályfokát, valamint résztvevőnként a közlekedés módját, a csapatkapitány nevét (gyermek), a csapatvezető nevét (felnőtt), a csapatkísérők nevét (felnőtt). A 8 fős csapatokban indulhat 5 fő mozgáskorlátozott és 3 fő egyéb fogyatékkal élő, vagy ép versenyző.
Figyelem! Csapatonként minimum egy főnek kerekesszékkel kell közlekednie!
Kérjük továbbá feltüntetni a gyermekeket kísérő felnőttek nevét, összlétszámát, hogy összesen hányan kívánnak étkezni a verseny helyszínén, a gyermekekkel együtt. Az étkezés ingyenes.
Az alsó és felső tagozatos csapatokat külön nevezési lapon kérjük jelezni.
A nevezési lapot elektronikusan kérjük kitölteni.
Amennyiben bármilyen kérdés, kérés van a csapatösszetételt, létszámot tekintve, kérjük, azt jelezzétek!
A cél, hogy minél többen legyünk, így vegyes összetételű csapatok is lehetnek (pl. Budapest- Kiskőrös).

VERSENYSZÁMOK:

1. Darts

Célzás felfüggesztett lufikra 3 próbadobás, vagy fújás után (mely során egyénileg meghatározza a játékvezető a dobás távolságát, a testhelyzetet, a dobás módját, annak érdekében, hogy egyenlő eséllyel induljanak a különböző sérülésű gyermekek a játékban). A próbák után minden csapattagnak 3 lehetősége (dobás, fújás) van.
Az értékelés részleteit a verseny napján a szabályok ismertetésénél megtudjátok
2. Ragadd meg!

A játékban egyszerre 2 csapat vesz részt 1-1 játékossal.
A két csapat egymással szemben, a csapattagok egymás mellett foglalnak helyet a rajtvonal mögött (elektromos kerekesszékben, vagy gurulózsámolyon ülve vagy hasalva), egyenlő távolságra a pálya közepén lévő babzsáktól
A játékosok a babzsáktól 4 méterre helyezkednek el. A babzsákot talajra vagy zsámolyra helyezzük attól függően, hogy kerekesszékes, vagy gurulózsámolyt használó gyermek játszik-e. Megadott jelre indul a csapatok 1-1 játékosa.
Feladat: Minél gyorsabban eljutni a babzsákhoz, elvenni és visszavinni a csapathoz. Az a játékos, akinek nem jut babzsák, az nem szerez pontot a játékban. A következő csapattársa folytatja a játékot. Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pontot szerzi.
Értékelés: A beérkezés sorrendjében 1. játékos/menet: 3 pont,
2. játékos/menet 0 pont
3. Szabadulj a labdától!

A pálya mérete: 2*1 tornapad terület. 1 csapat térfele 1*1 tornapad méret. A két térfelet két zsámolyra helyezett tornapad választja el egymástól.
Játékidő: 4*1 perc
Játékosok száma csapatonként 4 fő.
Szabály: Mindkét térfélen 12 labdát helyezünk el. A játékosok a saját térfelükön helyezkednek el, ülve, térdelésben vagy négykézláb helyzetben. A játék kezdetét sípszó jelzi. A játékidőn belül meg kell szabadulni a térfélen levő labdáktól úgy, hogy a két térfelet elválasztó pad alatt át kell juttatni a labdát az ellenfél térfelére. A labdát gurítani és ütni szabad, dobni tilos. Ha van a játékidő alatt olyan pillanat, amikor az egyik térfélen nincs labda, az a csapat nyert. Ha ilyen nincs, akkor a játékidő letelte után a térfélen található labdák száma dönti el az eredményt. Az a csapat kap pontot, amelyik térfelén kevesebb labda van a játék lefújásának pillanatában.
Győzelem: 4 játszma után a nyert játszmák száma dönti el a végeredményt. Döntetlen állás esetén 1 döntő játszmára kerül sor.
Megjegyzés: segítő beülhet a nagyon súlyos mozgásállapotú gyermek mögé, labdát adhat a kezébe. További segítés kizárással jár.
Csak csapateredményt hirdetünk.

4. Pontgyűjtő:

A játékban egyszerre 2 csapat játszik. A játékosok egymástól 4 méterre helyezkednek el, szemben egymással. A játékosok előtt félpályán egymás mellett egy vonalban helyezkednek el a labdák. Piros, zöld, kék, fehér, fehér, kék, zöld, piros sorrendben.
(piros=4, zöld=3, kék=2, fehér= 1 pontot érnek.)
A kisorsolt csapat kezd. Sorban gurítanak a csapattagok elhelyezkedési sorrendben. A játék célja: minél több pontot szerezzen egy-egy játékos. Játékidő: a játék addig tart ameddig mindkét csapat összes tagja gurított. 2 menetet játszanak a csapatok (egyszer az egyik, másodszor a másik csapat kezdi a játékot), a megszerzett labdák összesített értéke dönt. Nyert menet esetén +5 pontot kap a csapat.
Megjegyzés: Cső használata engedélyezett. Lehet gurítani, dobni, csővel gurítani.

5. Fújás:

Egy asztalon gyertya, buborékfújó, vatta, ping-pong labda és bójában lufi található. Ezeket kell megadott idő alatt elfújni. Az eredményt az idő alapján döntjük el. A gyertyát el kell fújni, a buborékfújóval legalább 3 buborékot kell fújni, a vattát és a ping-pong labdát célba kell befújni, a bójából alulról felfelé kell kifújni a lufit.

6. Akadálypálya:
A csapat minden tagja részt vesz a játékban. A kerekesszékeseknek ügyességi feladatok lesznek, a mozgó gyerekeknek kúszva, mászva, gurulva, járva… kell teljesíteni az ügyességi feladatokat.
Feladattípusok: Gurulás, kúszás, mászás akadályokon, célzás (dobással illetve gurítással) labdaterelés, gyűjtögetés.

7. Bója forgató

2 csapat versenyez egyszerre. A pályán le és felfordított egyenlő számú jelölő bója található. (földön, zsámolyon, asztalon) Az egyik csapaté a felfordított bóják, a másiké a lefordított bóják. A feladat célja hogy minél több bóját átfordítsanak a játékosok ellenkező irányba (saját irányukba). Az a csapat nyer, amelyik egy perc alatt a legtöbb bóját tudja átfordítani. Játékidő 4x 1 perc.
Minden győztes menetért a csapat +5 pontot kap.

8.Bombázás

Nevezés: csapatonként 6 – 6 fő, ebből 1 – 1 fő csapatkapitány (a csapatkapitány lehetőleg önállóan járóképes legyen, mert ő a labdaszedő).
Pályaméret: 3 m x 6 m tornapad által határolt terület, középen felezővonallal jelölve.
Játékeszköz: 1 db kosárlabda, csapatonként 6 – 6 felfújt gumilabda.
A játék menete: a csapatok sípjelre a felfújt labdákkal a középvonalra helyezett kosárlabdát az ellenfél vonala mögé bombázzák.
Játékidő: 2 x 2 perc.
Győz az a csapat, amelyiknek több gólja van. Gólnak az számít, ha a kosárlabda az alapvonalat jelölő tornapadot érinti.
Játékszabályok:
 a játékosok testhelyzete tetszőleges (állni nem lehet!)
 a felezővonalaknak a saját játéktér felőli oldalán megállt labdát a csapatkapitány guríthatja vagy dobhatja vissza a saját csapatának.
 dobóvonal (pad) mögé gurult labdákat csak a kijelölt labdaszedők adhatják vissza saját térfeli játékosoknak. A dobóvonal mögött kb. 2 m-es sávban csak a labdaszedők (csapatonként 1 fő) és a játékosok tartózkodhatnak.
 Mozgó labdát a vonal (pad) elé kinyúlva elfogni nem szabad. A labdát csak a megállás után, vagy a paddal való érintkezés után lehet a játékosoknak vagy a csapatkapitánynak megfogni.

9. Buzogány döntő

Létszám: csapatonként 8-8 fő. Játékeszköz: csapatonként 8-8 db kislabda és 8-8 eltérő színű buzogány.
A játék menete a két csapat kb. 5 m távolságban helyezkedik el egymással szemben a felállított buzogánysor mögött (buzogányok egymástól való távolsága kb. 50 cm). Az a csapat győz, amelyik hamarabb dönti le az ellenfél bábúit. A játék két nyert játszmáig megy.
A Játék boccia rámpával játszható

A játék szabályai:
 a játékosok testhelyzete tetszőleges, de állva nem lehet játszani
 a rajt után folyamatosan lehet bombázni az ellenfél bábuit
 mozgó labdát a buzogánysor elé nyúlva elfogni nem lehet, csak akkor, ha a labda megállt. Amennyiben mozgó labdát fog el a játékos, büntetésül egy saját bábut le kell dönteni.
 labdát dobni nem lehet, csak gurítani
 véletlenül eldőlt buzogányt nem lehet felállítani
 a dobóvonal mögé elgurult labdákat csak a kijelölt labdaszedő (csapatonként 1 fő) vagy az azonos oldali játékos hozhatja vissza
 a játéktérben leállt labdákért csak a felezővonalig lehet bemenni (belső labdaszedő)
 felnőtt segítő- labdaadogatónak bevonható a csővel gurítók segítésére

10. Célba gurítás

A játékban egyszerre egy csapat vesz részt.
A kör középpontjától 4 m-re lévő vonal mögül minden csapattag 2 gurítást hajthat végre boccia labdákkal. Ha a labda vonalat érint, a felső érték számít. A gurításhoz segédeszköz is használható, de ez nem lóghat túl a vonalon. A belső körbe juttatott labda 10 pontot ér, a középső kör 6 pont, a külső kör 4 pont. A gurítások után a labdákat a körből ki kell venni. Rámpával játszható!
Testhelyzet: tetszőleges
Értékelés: a gurítások során szerzett pontok alapján a csapattagok pontjainak összeszámítása.

A sikeres játékhoz szükséges, hogy 8 fős csapatot alkossatok.

A csapaton belül szükségetek lesz:
– csapatkapitányra
– együttműködési készségre

ÉRTÉKELÉS-DÍJAZÁS:
A csapatokat a különböző állomásokon gyűjtött pontszámaik alapján értékeljük, külön alsós és külön felsős korosztályban. Egyéni nevezés nincs. A csapatokat játékonként is díjazzuk a bírók egyéni értékelése alapján.

FELSZERELÉS, SZABÁLYOK:
Az iskola házirendjét minden résztvevőnek be kell tartania.
A versenyre mindenki megfelelő öltözetben érkezzen, amely a szabad mozgás és játék lehetőségét biztosítja és az adott időjárásnak is megfelel!
Az uszodában zárható öltözőszekrényt biztosítani tudunk, de az értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az iskola területén TILOS dohányozni.

EBÉD:
A verseny során étkezést biztosítunk, ingyenesen, a csapattagoknak és a csapatvezető kísérőknek. Egyéb kísérők számára térítés ellenében, 580 Ft-os áron tudunk ebédet biztosítani. Igényüket a nevezési lapon jelezzék! A helyszínen nincs lehetőség ebédet igényelni.
Ebédlemondási határidő: 2015. május 26. 16.00 óra
Az ezt követő lemondások esetén az ebédet ki kell fizetni!

EGYÉB INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓ:

– Belső parkoló korlátozott számban, érkezési sorrend alapján biztosított
– Az iskola új épülete, beleértve a tornatermet és a többi közösségi helyiségeket, teljesen akadálymentes.
– Igény szerint zárható öltözőszekrényt tudunk biztosítani.
– Folyadékbevitelről a verseny alatt mindenki maga gondoskodik.
– A nyilvánosságot a www.mozgasjavito.hu iskolai honlapon biztosítjuk. Itt is megjelentetjük a versenykiírást és a nevezési lapot.
– A nevezési lap kitöltésével hozzájárul, hogy az általunk készített fotók, videók a honlapunkon, facebook oldalunkon és egyéb sajtóanyagokban megjelenhessenek.
– A mások által készített fotókért, videókért és azok megjelenítéséért felelősséget nem vállalunk!

Helyszíni TV felvételeket csak az iskola külön engedélyével lehet készíteni!

Reméljük, minél több gyermek vesz részt rendezvényünkön!
Szeretettel várunk minden résztvevőt!

Locsmándi Alajos
intézményvezető
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Szakközépiskola, EGYMI
és Kollégium

Kérjük, a csapatokat az életkori kategóriának megfelelő nevezési lapon nevezzétek! Egy intézmény több csapatot is nevezhet, külön-külön nevezési lapon.

A nevezési lap kitöltésével hozzájárul, hogy az általunk készített fotók, videók a honlapunkon, facebook oldalunkon és egyéb sajtóanyagokban megjelenhessenek.
A mások által készített fotókért, videókért és azok megjelenítéséért felelősséget nem vállalunk!

A teljes csapatra vonatkozó adatok

Ebédigénylés

– ingyenesen étkező (versenyző, edző és asszisztencia) (fő): ____

– egyéb kísérők részére, térítés ellenében (580 Ft/fő): ____
Az ebéd lemondási határideje: 2015. május 26. 16.00 óra; az ezt követő lemondások esetén az ebédet ki kell fizetni!

Igényelt öltözőszekrények száma: ____-__

Az edzők és a segítők név szerinti felsorolása:

Rendszám:

Felsős nevezési lap

Csapatnév:
Csapatkapitány:
Csapatvezető:
Csapattagok: Diagnózis Közlekedés segédeszköze Osztályfok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A csapatkapitányt a 8 fős csapatból kell kiválasztani, tehát a csapatkapitány nem növeli a csapat létszámát!
Csapatot kíséri:

Alsós nevezési lap

Csapatnév:
Csapatkapitány:
Csapatvezető:
Csapattagok: Diagnózis Közlekedés segédeszköze Osztályfok
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

A csapatkapitányt a 8 fős csapatból kell kiválasztani, tehát a csapatkapitány nem növeli a csapat létszámá