álláshirdetés – udvaros

álláshirdetés - udvaros

 

 

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégiumban UDVAROS munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Közép-Pesti Tankerületi Központ bármelyik intézményébe beosztható. Elsősorban a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola területén az udvari, illetve épületen belüli rendezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: 8 általános, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, bizonyítvány másolat 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt, a +36/1/2516900/130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Közép-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1145 Budapest, Mexikói út 59-60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: udvaros. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 27.

 

Kategória: állás_hírek