Szomatopedagógus állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – gimnázium és általános iskolában gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek egyéni, kiscsoportos fejlesztéseinek ellátása (kevert tanulási zavar, diszkalkulia, diszlexia)
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szomatopedagógia szak,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szomatopedagógia és tiflopedagógia szak
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló másolatok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Fatalin Andrea nyújt, a +36/1/2516900/114 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Nagyné Fatalin Andrea részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek