Kollégiumi nevelőtanár állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI Kollégiumi intézményegységben „kollégiumi nevelőtanár” munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók kollégiumi ellátása – házi feladatok, kollégiumi programok, higiénés tevékenységek.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, bármely tanár szak,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900/110 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

Kategória: állás_hírek, Hírek, kezdőlap_hírek