Logopédus állás

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, EGYMI intézményegységébe

gyógypedagógus logopédia szakirány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók logopédiai fejlesztése. A munkakör részét képezi a nem beszélő gyerekek, tanulók fejlesztése is.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gyógypedagógus logopédia szakirányon,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, szomatopedagógia szakirány, AAK tudás, tapasztalat,
•         Nyitottság az AAK irányába.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, nyitottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 21. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Adrienn Anita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

Kategória: állás_hírek