A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény EGYMI intézményegységébe
utazó gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: integrációban tanuló mozgáskorlátozott gyermekek mozgásnevelése, befogadó pedagógusok módszertani támogatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
• Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Adrienn Anita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztülA pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda intézményegységében
pedagógiai asszisztens/dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott óvodások ellátása, óvodai csoportfoglalkozásokban , a csoport kulturális és szabadidős programjainak tervezésében és lebonyolításában segítségnyújtás a gyógypedagógusnak.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, pedagógiai és/vagy gyógypedagógiai asszisztens,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, EGYMI intézményegységébe

gyógypedagógus logopédia szakirány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyerekek, tanulók logopédiai fejlesztése. A munkakör részét képezi a nem beszélő gyerekek, tanulók fejlesztése is.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gyógypedagógus logopédia szakirányon,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, szomatopedagógia szakirány, AAK tudás, tapasztalat,
•         Nyitottság az AAK irányába.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, nyitottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 21. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Adrienn Anita részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Óvoda intézményegységébe gyógypedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021.június 30–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai csoportfoglalkozások megtartása mozgáskorlátozott gyermekeknek. A csoport kulturális és szabadidős programjainak tervezése és lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, gyógypedagógus szomatopedagógia szakirányon,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, tanulásban akadályozottak szakirány, óvodapedagógiai végzettség és tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű együttműködés, rugalmasság, nyitottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt, a +36/1/2516900/117 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
kollégium/betegszobába
ÁPOLÓ 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok egészségügyi ellátása: pl. nyilvántartások vezetése, gyógyszerek adagolása, vizsgálatok szervezése, megbetegedések, katéterezés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, ápoló,

•         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900 mellék 110 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI – kollégium intézményegységében
kollégiumi pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok kollégiumi ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– középiskola/gimnázium, érettségi,
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, pedagógiai és/vagy gyógypedagógiai asszisztens

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kiszler Ottilia nyújt, a +36/1/2516900 mellék 116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Nagyné Kiszler Ottilia részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

                       

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI – gimnázium intézményegységében
KÖNYVTÁROS TANÁR 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolai könyvtár állomány gondozása, állománygyarapítás, állományba vétel, állományvédelem. Könyvtári kölcsönzések lebonyolítása. Tankönyvfelelősi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         főiskola, könyvtáros tanár,
•         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba nyújt a +36/1/2516900, 120 -as mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szabó Csaba részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI Óvodájában óvodai pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott óvodások gondozási feladatainak ellátása (higiénés tevékenységek, étkezés, közlekedés, öltözködés). Óvónők munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • emelt szintű szakképesítés, pedagógiai és/vagy gyógypedagógiai asszisztens

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentesiné Keleméri Dóra nyújt, a +36/1/2516900/117 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesiné Keleméri Dóra részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 13.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI-ben USZODAMESTER munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Mozgáskorlátozott gyermekeket, fiatalokat nevelő köznevelési intézményben versenyuszoda működtetése. Gondoskodni a tiszta, balesetmentes uszodakörnyezetről, a medencefelügyeletről, medence és víztisztításról.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, uszodamester,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt, a +36/1/2516900/130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szeleiné Tóth Ildikó részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI-ben pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok mellett segítő feladatok ellátása az önkiszolgálás, étkezés, személyi higiénia, tanulás területén.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Kiszler Ottilia nyújt, a +36/1/2516900/116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Nagyné Kiszler Ottilia részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI Kollégiumi intézményegységében
pedagógiai asszisztens kollégiumban
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok kollégiumi ellátása (étkezés, tisztálkodás, tanulás) 3 műszakban.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, érettségizett középfokú bizonyítvány
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Locsmándi Alajos nyújt, a +36/1/2516900/110 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Locsmándi Alajos részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.