Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
informatika tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: többcélú intézményben mozgáskorlátozott felső tagozatos és gimnazista tanulók nappali rendszerű informatika oktatása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, informatika szakos tanár,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetem, okleveles középiskolai informatika szakos tanár,
  • érettségiztetési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • ECDL vizsgafelkészítés – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba nyújt, a +36-1-2516900/112-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szabó Csaba részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok segítése, ellátása az uszodai öltözőkben, vizes rehabilitációra történő előkészítése, vízbeemelése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Fatalin Andrea nyújt, a +36-1-2516900/114-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné Fatalin Andrea részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.

 

Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
pedagógiai asszisztens/oktatástechnikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézményi informatikai eszközök kölcsönöztetése,
– pedagógiai munka informatikai eszközökkel történő támogatása, eszközök gondozása (tisztítás, töltés, frissítés, applikációk telepítése stb.)

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány,magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– középfokú képesítés, informatika,
– angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
– általában a tabletek felhasználói szintű rendszerismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba nyújt, a +36-1-2516900/112-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szabó Csaba részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 15.

Közép-Pesti Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
uszodamester munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Mexikói út 59-60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főbb feladatai: biztosítja az uszoda napi üzemvitelét, vízminőségét, gondoskodik a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről; nyilvántartásokat vezet; medencéket felügyel; életet ment.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú képesítés, uszodamester,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, uszodamester,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleiné Tóth Ildikó nyújt, a +36-1-2516900/130-as melléken.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szeleiné Tóth Ildikó részére a mozgasjavito@mozgasjavito.com e-mail címen keresztül.